Informacja dotycząca realizacji działań towarzyszących w Podprogramie FEAD 2018.

Przy realizacji działań współpracujemy z 42 Ośrodkami Pomocy Społecznej. Poniżej zamieszczamy tabelę z ich danymi teleadresowymi.

 

 

DANE TELEADRESOWE

Lp.

Nazwa Ośrodka

Adres

Telefon/Fax

Kierownik

1

GOPS BIAŁA

98-350 Biała Druga 4b

tel/fax. 43 841 90 02

Aneta Gwiazda

2

GOPS BOLESŁAWIEC

98-430 ul. Rynek 1

tel. 62 781 50 53

Karolina Słowińska

3

GOPS BRZEŻNIO

98-275 ul. Wspólna 44

tel. 43 820 32 11

fax. 43 820 36 71

Anna Machała

4

GOPS BURZENIN

98-260 ul. Sieradzka 15/2

tel/fax. 43 820 03 92

Anna Karczmarek

5

GOPS CZARNOŻYŁY

98-310 Czarnożyły 48

tel. 43 841 62 97

fax. 43 841 62 81

Agnieszka Klatka

6

GOPS CZASTARY

98-410 ul. Wolności 29

tel/fax. 62 784 31 12

fax. 62 784 64 70

Anna Nielubiak

7

GOPS DALIKÓW

99-205 ul. Plac Powstańców 1

tel. 43 678 01 23 wew. 14

fax. 43 678 01 83

Nina Żałobna

8

GOPS DOBRYSZYCE

97-505 ul. Wolności 8

tel. 44 681 14 27 wew. 3

Anna Soból

9

MGOPS DZIAŁOSZYN

98-355 ul. Grota Roweckiego 1

tel. 43 841 36 56

fax. 43 843 74 40

Mariola Grabolus

10

GOPS GALEWICE

98-405 ul. Wieluńska 5

tel. 62 783 86 00

fax. 62 783 86 01

Danuta Pilarz

11

GOPS GOMUNICE

97-545 ul. Ar. Krajowej 30

tel. 44 684 24 85 wew. 219, 44 685 02 45 wew. 219

Maria Klekowska

12

GOPS GOSZCZANÓW

98-215 ul. Kaliska 19

NIP 827 136 07 66

tel. 43 829 82 40(42)

fax. 43 829 82 31

Wioletta Gawron

13

MOPS KAMIEŃSK

97-360 ul. Wieluńska 50

tel. 44 681 76 16

Anna Kułak

14

GOPS KLESZCZÓW

97-410 ul. Osiedlowa 2

tel. 44 731 36 34

Maria Bujacz

15

GOPS KLONOWA

98-273 ul. Ks. Józefa Dalaka 2

tel/fax. 43 820 84 93 wew. 17,18,19

Ewa Kędzia

16

GOPS KONOPNICA

98-313 ul. Rynek 15

tel. 43 842 44 19 wew.113 fax. 43 842 44 90

Katarzyna Gołębiowska

17

GOPS LGOTA WIELKA

97-565 ul. Radomszczańska 60

tel. 44 680 13 82

Alicja Lichosik

18

GOPS LUTUTÓW

98-360 ul. Klonowska 8

tel/fax. 43 871 41 31

Alina Stefanowska

19

GOPS ŁADZICE

97-561 ul. Wyzwolenia 36

tel. 44 684 08 28, 684 08 20

Anna Tomaszewska

20

GOPS ŁUBNICE

98-432 ul. Gen. W. Sikorskiego 102

tel/fax. 62 784 70 23

Jadwiga Podejma

21

GOPS MOKRSKO

98-345 Mokrsko 233

tel. 43 886 32 66

Jolanta Gardyan

22

GOPS NOWA BRZEŹNICA

98-331 ul. Kościuszki 103

tel. 34 311 96 70 wew. 218

fax. 34 346 11 20

Krystyna Fossa

23

GOPS OSJAKÓW

98-320 ul. Wieluńska 11/8

tel/fax. 43 842 34 20

Ewa Wieczorek

24

GOPS OSTRÓWEK

98-311 Ostrówek 115

tel/fax. 43 841 50 93

Ilona Koziołek

25

MGOPS PAJĘCZNO

98-330 ul. Parkowa 8/12

tel. 34 311 10 13

fax. 34 311 21 35

Bożena Biernat

26

GOPS PĘCZNIEW

99-235 ul. Główna 10/12

tel. 43 678 17 49

Wiesława Pawełczyk

27

MGOPS PODDĘBICE

99-200 ul. Łódzka 17/21

tel/fax. 43 678 47 88

Zofia Kwapis-Leśniewicz

28

GOPS SIEMKOWICE

98-354 ul. Plac Wolności 1

Tel. 43 841 72 69

Izabela Marchewka

29

GOPS SKOMLIN

98-346 ul. Trojanowskiego 1

tel. 43 886 45 20

Aneta Chadryś

30

GOPS SOKOLNIKI

98-420 ul. Parkowa 6/3

tel. 62 784 61 90

Barbara Wydmuch

31

GOPS STRZELCE WIELKIE

98-337 ul. Częstochowska  14

tel. 34 311 07 78 wew. 216,227

Mirosława Oracz

32

GOPS SULMIERZYCE

98-338 ul. Urzędowa 1

tel. 44 684 60 56 wew. 12

Danuta Knopik

33

MGOPS WARTA

98-290 ul. Kpt. St. Skarżyńskiego 12

tel/fax. 43 829 40 29

Iwona Frontczak

34

GOPS WARTKOWICE

99-220 ul. Legionów Polskich 1

tel. 43 678 58 27

fax. 43 678 58 68

Jolanta Turkowska

35

MGOPS WIERUSZÓW

98-400 ul. Rynek 21

tel. 62 784 15 54

fax. 62 784 11 99

Anna Jurek

36

GOPS WIERZCHLAS

98-324 ul. Szkolna 7

tel. 43 886 61 11

Lidia Przywojska

37

GOPS WRÓBLEW

98-285 Wróblew 15

tel. 43 828 66 16(17-sala)

Krystyna Kopytek

38

GOPS ZADZIM

99-232 Zadzim 44

NIP 828 13 56 281

tel. 43 678 66 74

Halina Napieraj

39

PKPS ZM-G WIELUŃ

98-300 ul. Kilińskiego 23

tel. 43 843 50 44

Izabela Klimczak

40

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Glina Duża, Glina Mała „Lepsza Przyszłość”

Glina Duża 47  98-358 Kiełczygłów

tel. 601 391 000

Agnieszka Maliszak

41

Fundacja Metamorfoza

99-200 Poddębice

Feliksów 19

tel. 663 066 040

tel. 884 652 412

Leszek Ośmiałowski

Waldemar Terlecki

42

PKPS ZM ZDUŃSKA WOLA

98-220 ul. Łaska 54

tel. 43 823 24 20

Wojciech Klauziński

 

            W okresie listopad 2018 – luty 2019 przeprowadziliśmy działania towarzyszące w następujących OPL:

Miesiąc LISTOPAD:

 - Sieradz – 1 warsztaty kulinarne, 1 warsztaty dietetyczne i 1 warsztaty na temat przeciwdziałania marnotrawienia żywności

- Wieluń – 2 warsztaty kulinarne.

Ogółem uczestniczyło 49 osób.

Miesiąc GRUDZIEŃ:

- w dniu 05.12.2018r. w godz. 10.00 – 14.00  – Czarnożyły ( warsztaty kulinarne, dietetyczne, na temat przeciwdziałania marnotrawieniu żywności)

- w dniu 06.12.2018r. w godz. 11.00 – 14.15 – Ostrówek (warsztaty dietetyczne i kulinarne)

- w dniu 10.12.2018r. w godz. 10.00 – 14.30 – Skomlin (warsztaty kulinarne, dietetyczne, na temat przeciwdziałania marnotrawieniu żywności)

- w dniu 12.12.2018r. w godz. 10.00 – 14.30 – Biała (warsztaty kulinarne, dietetyczne, na temat przeciwdziałania marnotrawieniu żywności)

- w dniu 17.12.2018r. w godz. 10.00 – 14.30 – Mokrsko (warsztaty kulinarne, dietetyczne, na temat przeciwdziałania marnotrawieniu żywności)

- w dniu 18.12.2018r. w godz. 10.00 – 12.00 – Sieradz (warsztaty kulinarne)

- w dniu 19.12.2018r. w godz. 10.00 – 12.15 – Wieluń (warsztaty kulinarne i dietetyczne)

Miesiąc STYCZEŃ:

- w dniu 24.01.2019r. w godz. 10.00 – 13.00 – OPL w Osjakowie – warsztaty kulinarne, dietetyczne, na temat przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

- w dniu 24.01.2019r. w godz. 13.30 – 18.00 – OPL w Konopnicy – warsztaty kulinarne, dietetyczne, na temat przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

- w dniu 31.01.2019r. w godz. 9.00 – 12.30 – OPL we Wróblewie – warsztaty dietetyczne, kulinarne, na temat przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

- w dniu 31.01.2019r. w godz. 13.30 – 18.30 – OPL w Goszczanowie – warsztaty kulinarne, dietetyczne, na temat przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

 

Realizację działań towarzyszących w miesiącu LUTYM 2019 przedstawia załączona tabela:

Lp.

Nazwa OPL

Data realizacji działania

Rodzaj działania

Ilość uczestników

Miejsce realizacji

1

OPL Klonowa

13.02.2019 - godz. 10.00 – 13.00

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty kulinarne

- edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywności

11

 

11

 

11

Świetlica przy Zespole Szkół

2

OPL Biała

13.02.2019 – godz. 13.10 – 16.30

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty kulinarne

- edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywności

10

 

10

 

10

Gminny Ośrodek Kultury w Białej

3

OPL Sulmierzyce

18.02.2019 – godz. 10.00 – 13.00

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty kulinarne

- edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywności

15

 

15

 

15

Świetlica Wiejska w Piekarach Górnych, gmina Sulmierzyce

4

OPL Działoszyn

18.02.2019 – godz. 13.30 – 16.00

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty kulinarne

- edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywności

18

 

18

 

 

18

Świetlica i Stołówka przy Szkole w Działoszynie

5

OPL Pajęczno

18.02.2019 – godz. 16.20 – 19.30

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty kulinarne

- edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywności

10

 

10

 

10

 

6

OPL Brzeźnio

20.02.2019 – godz. 10.00 – 14.00

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty kulinarne

- edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywności

20

 

20

 

20

Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu

7

OPL Brzeźnio

21.02.2019 – godz. 10.00 – 14.00

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty kulinarne

- edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywności

20

 

20

 

20

Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu

8

OPL Brzeźnio

22.02.2019 – godz. 10.00 – 14.00

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty kulinarne

- edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywności

20

 

20

 

20

Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu

9

OPL Galewice

25.02.2019 – godz. 10.00 – 14.00

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty kulinarne

- edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywności

13

 

13

 

13

Kuchnia i Sala OPS w Galewicach

10

OPL Bolesławiec

25.02.2019 – godz. 15.30 – 19.00

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty kulinarne

- edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywności

15

 

15

 

15

Kuchnia i stołówka przy Zespole Szkół w Bolesławcu

 

            Informujemy, że z uwagi na duże zainteresowanie i zdeklarowanie udziału osób w działaniach OPL w Brzeźniu – działania zostały przeprowadzone w trzech kolejnych dniach, przy 20 osobowej frekwencji w każdym dniu. Dużym zainteresowaniem warsztaty cieszyły się również w OPL w Białej.

            Wszystkie działania towarzyszące organizowane są przez Zarząd Okręgowy PKPS w Sieradzu, przy współpracy Ośrodków Pomocy Społecznej.

               

HARMONOGRAM działań towarzyszących w miesiącu marcu 2019.

Lp.

Nazwa OPL

Zaplanowany termin spotkać

Miejsce spotkania

Planowany warsztat

1

OPL Nowa Brzeźnica

05.03.2019 – godz. 10.00

Budynek OPS w Nowej Brzeźnicy

- warsztaty dietetyczne (Barbara Godlewska – dietetyk)

- warsztaty kulinarne (Agnieszka Kaczorowska – szef kuchni)

- warsztaty na temat racjonalnego gospodarowania żywnością (Agnieszka Kaczorowska)

2

OPL Strzelce Wielkie

05.03.2019 – godz. 14.00

Budynek OSP Dębowiec Mały 94, gmina Strzelce Wielkie

- warsztaty dietetyczne (Barbara Godlewska – dietetyk)

- warsztaty kulinarne (Agnieszka Kaczorowska – szef kuchni)

- warsztaty na temat racjonalnego gospodarowania żywnością (Agnieszka Kaczorowska)

3

OPL Siemkowice

12.03.2019 – godz. 10.00

OSP Siemkowice

- warsztaty dietetyczne (Barbara Godlewska – dietetyk)

- warsztaty kulinarne (Agnieszka Kaczorowska – szef kuchni)

- warsztaty na temat racjonalnego gospodarowania żywnością (Agnieszka Kaczorowska)

4

OPL Wierzchlas

12.03.2019 – godz. 14.30

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzchlesie

- warsztaty dietetyczne (Barbara Godlewska – dietetyk)

- warsztaty kulinarne (Agnieszka Kaczorowska – szef kuchni)

- warsztaty na temat racjonalnego gospodarowania żywnością (Agnieszka Kaczorowska)

5

OPL Lgota Wielka

19.03.2019 – godz. 10.00

Świetlica Wiejska, Kolonia Lgota Wielka

- warsztaty dietetyczne (Barbara Godlewska – dietetyk)

- warsztaty kulinarne (Agnieszka Kaczorowska – szef kuchni)

- warsztaty na temat racjonalnego gospodarowania żywnością (Agnieszka Kaczorowska)

6

OPL Kleszczów

19.03.2019 – godz. 14.00

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie

- warsztaty dietetyczne (Barbara Godlewska – dietetyk)

- warsztaty kulinarne (Agnieszka Kaczorowska – szef kuchni)

- warsztaty na temat racjonalnego gospodarowania żywnością (Agnieszka Kaczorowska)

7

OPL (ZM PKPS) Zduńska Wola

21.03.2019 – godz. 15.00

Siedziba ZM PKPS Zduńska Wola

- warsztaty kulinarne (Agnieszka Kaczorowska – szef kuchni)

- warsztaty na temat racjonalnego gospodarowania żywnością (Agnieszka Kaczorowska)

8

OPL Fundacja Metamorfoza

25.03.2019 – godz. 13.00

Siedziba Fundacji – Feliksów 19, gmina Poddębice

- warsztaty dietetyczne (Barbara Godlewska – dietetyk)

 

9

OPL Poddębice

26.03.2019 – godz. 10.00

OSP Poddębice

- warsztaty dietetyczne (Barbara Godlewska – dietetyk)

- warsztaty kulinarne (Agnieszka Kaczorowska – szef kuchni)

- warsztaty na temat racjonalnego gospodarowania żywnością (Agnieszka Kaczorowska)

10

OPL Zadzim

26.03.2019 – godz. 14.00

Siedziba Urzędu Gminy Zadzim (GOK)

- warsztaty dietetyczne (Barbara Godlewska – dietetyk)

- warsztaty kulinarne (Agnieszka Kaczorowska – szef kuchni)

- warsztaty na temat racjonalnego gospodarowania żywnością (Agnieszka Kaczorowska)

 

            W przypadku jakichkolwiek zmian w harmonogramie zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić na stronie internetowej.

            O planowanych dalszych działaniach będziemy powiadamiać – po ustaleniu miesięcznych harmonogramów.

            Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Programie POPŻ Podprogram 2018 serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas warsztatach.

 

 

Informacja o działaniach towarzyszących zrealizowanych w miesiącu:

 

LISTOPAD 2018:

1.

warsztaty dietetyczne

10.01.2018

BIAŁA

 

warsztaty kulinarne

 

 

 

warsztaty przeciwdziałania marnotrawienia żywności

 

 

2.

warsztaty kulinarne

17.01.2018

SKOMLIN

 

warsztaty dietetyczne

 

 

 

warsztaty ekonomiczne

 

 

3.

warsztaty kulinarne

29.01.2018.

WIERZCHLAS

 

warsztaty dietetyczne

 

 

 

warsztaty ekonomiczne

 

 

4.

warsztaty kulinarne

29.01.2018

DZIAŁOSZYN

 

warsztaty ekonomiczne

 

 

 

warsztaty dietetyczne

 

 

5.

warsztaty ekonomiczne

30.01.2018

LUTUTÓW

 

warsztaty dietetyczne

 

 

 

warsztaty przeciwdziałania marnotrawienia żywności

 

 

6.

warsztaty kulinarne

31.01.2018

OSTRÓWEK

 

warsztaty ekonomiczne

 

 

7.

warsztaty kulinarne

31.01.2018

KONOPNICA

 

warsztaty przeciwdziałania marnotrawienia żywności

 

 

 

warsztaty dietetyczne

 

 


Copyright Nazwa.pl