PODPROGRAM 2016

    Stowarzyszenie nasze - jako organizacja Partnerska Regionalna dystrybuuje artykuły spożywcze dla 34 organizacji Partnerskich Lokalnych, oraz bezpośrednio dla osób najbardziej potrzebujących z miasta Sieradza i gminy wiejskiej Sieradz. We wszystkich działaniach współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - poprzez Organizacje Partnerskie Lokalne skierowany jest do osób najbardziej potrzebujących z gmin:
- Biała
- Brzeźnio
- Burzenin
- Czarnożyły
- Czastary
- Dalików
- Działoszyn
- Galewice
- Goszczanów
- Kamieńsk
- Kiełczygłów
- Klonowa
- Lgota Wielka
- Lututów
- Ładzice
- Łubnice
- Mokrsko
- Nowa Brzeźnica
- Osjaków
- Ostrówek
- Pajęczno
- Pęczniew
- Poddębice
- Skomlin
- Sokolniki
- Strzelce Wielkie
- Sulmierzyce
- Warta
- Wartkowice
- Wieluń
- Wieruszów
- Wierzchlas
- Wróblew
- Zadzim
- Sieradz miasto i Gmina

    Pomoc żywnościowa skierowana jest do następujących grup osób:
- bezdomni
- niepełnosprawni
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe - określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 651 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

    Artykuły spożywcze przekazywane są w postaci paczek żywnościowych zawierających co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.
Zestaw na Podprogram 2016 artykułów spożywczych obejmuje:
- makaron jajeczny - 5 kg
- ryż biały - 5 kg
- herbatniki - 2 kg
- mleko UHT - 9 l
- ser podpuszczkowy dojrzewający - 2,4 kg
- groszek z marchewką - 3,2 kg
- fasola biała - 3,2 kg
- koncentrat pomidorowy - 1,28 kg
- powidła śliwkowe - 1,2 kg
- gulasz wieprzowy z warzywami - 4,25 kg
- filet z makreli w oleju - 1,36 kg
- szynka drobiowa - 2,7 kg
- cukier biały - 4 kg
- olej rzepakowy - 4 l

    Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych to: od sierpnia 2016r do czerwca 2017 r.

    Żywność dystrybuowana przez OPL w ramach realizacji POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
W przypadku pobierania jakichkolwiek opłat od odbiorców końcowych OPL będzie wykluczone z realizacji POPŻ.

    Prowadzone działania w ramach środków towarzyszących.

    Działania w ramach środków towarzyszących mają na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych w szczególności przez:
- zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy zmierzające do wyjścia z ubóstwa
- grupy wsparcia dla rożnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)
- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym
- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

    Organizując dystrybucję artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzimy działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem kuchmistrzów i dietetyków, pokazując różne możliwości przygotowania potraw i artykułów spożywczych
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności
- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych przychodów rodziny.

    Realizując program w każdym zakresie współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej.
Realizuję działań towarzyszących do końca 2016 r zaplanowaliśmy następująco:
- miesiąc październik - 4 warsztaty kulinarne w Sieradzu
- miesiąc listopad - 2 warsztaty kulinarne w Brzeźniu
                                1 warsztaty dietetyczne w Brzeźniu
- miesiąc grudzień - 2 warsztaty dietetyczne w Wieluniu
                                1 warsztaty kulinarne w Skomlinie
Copyright Nazwa.pl