INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI Podprogramu 2017.

            Podprogram 2017 w Zarządzie Okręgowym PKPS w Sieradzu realizowany był od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r.

             W czasie jego trwania wydaliśmy ogółem 897,9438 ton żywności o wartości 4.407.350,97 zł. Skorzystało z tego 19.781 osób, w tym 9.874 kobiet i 9.907 mężczyzn.

 Do odbiorców końcowych wydanych zostało 95.819 paczek żywnościowych, które zawierały:

 - groszek z marchewką – 70,2 t

- fasola biała – 70,2 t

- koncentrat pomidorowy – 30,72 t

- buraczki wiórki – 18,48 t

- powidła śliwkowe – 26,208 t

- makaron jajeczny – 78,96 t

- makaron kukurydziany bezglutenowy – 8,96 t

- ryż biały – 70,4 t

- kasza gryczana – 34,992 t

- herbatniki maślane – 10,5 t

- mleko UHT – 128,88 t

- ser podpuszczkowy dojrzewający – 40 t

- szynka drobiowa – 52,3584 t

- szynka wieprzowa mielona – 36,8064 t

- pasztet wieprzowy – 10,9824 t

- kabanosy wieprzowe – 6,4998 t

- filet z makreli w oleju – 29,988 t

- cukier biały – 70,56 t

- miód wielokwiatowy nektarowy – 7,2228 t

- olej rzepakowy – 65,61 t

- gulasz wieprzowy z warzywami – 29,376 t.

            Przy realizacji Programu współpracowaliśmy z 42 Ośrodkami Pomocy Społecznej (OPL). W tym z dwoma nowymi Ośrodkami, z którymi podpisaliśmy umowy w tym roku tj: GOPS w Kleszczowie i GOPS w Siemkowicach.

Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej:

1

GOPS BIAŁA

98-350 Biała Druga 4b

2

GOPS BOLESŁAWIEC

98-430 ul. Rynek 1

3

GOPS BRZEŹNIO

98-275 ul. Wspólna 44

4

GOPS BURZENIN

98-260 ul. Sieradzka 15/2

5

GOPS CZARNOŻYŁY

98-310 Czarnożyły 48

6

GOPS CZASTARY

98-410 ul. Wolności 29

7

GOPS DALIKÓW

99-205 ul. Plac Powstańców 1

8

GOPS DOBRYSZYCE

97-505 ul. Wolności 8

9

MGOPS DZIAŁOSZYN

98-355 ul. Grota Roweckiego 1

10

GOPS GALEWICE

98-405 ul. Wieluńska 5

11

GOPS GOMUNICE

97-545 ul. Ar. Krajowej 30

12

GOPS GOSZCZANÓW

98-215 ul. Kaliska19

13

MOPS KAMIEŃSK

97-360 ul. Wieluńska 50

14

GOPS KLESZCZÓW

97-410 ul. Osiedlowa 2

   

15

GOPS KLONOWA

98-273 ul. Ks. Józefa Dalaka 2

16

GOPS KONOPNICA

98-313 ul. Rynek 15

17

GOPS LGOTA WIELKA

97-565 ul. Radomszczańska 60

18

GOPS LUTUTÓW

98-360 ul. Klonowska 8

19

GOPS ŁADZICE

97-561 ul. Wyzwolenia 36

20

GOPS ŁUBNICE

98-432 ul. Gen. W. Sikorskiego 102

21

GOPS MOKRSKO

98-345 Mokrsko 233

22

GOPS NOWA BRZEŹNICA

98-331 ul. Kościuszki 103

23

GOPS OSJAKÓW

98-320 ul. Wieluńska 11/8

24

GOPS OSTRÓWEK

98-311 Ostrówek 115

25

MGOPS PAJĘCZNO

98-330 ul. Parkowa 8/12

26

GOPS PĘCZNIEW

99-235 ul. Główna 10/12

27

MGOPS PODDĘBICE

99-200 ul. Łódzka 17/21

28

GOPS SIEMKOWICE

98-354 ul. Plac Wolności 1

29

GOPS SKOMLIN

98-346 ul. Trojanowskiego 1

30

GOPS SOKOLNIKI

98-420 ul. Parkowa 6/3

31

GOPS STRZELCE WIELKIE

98-337 ul. Częstochowska 14

32

GOPS SULMIERZYCE

98-338 ul. Urzędowa 1

33

MGOPS WARTA

98-290 ul. Kpt. St. Skarżyńskiego 12

34

GOPS WARTKOWICE

99-220 ul. Legionów Polskich 1

35

MGOPS WIERUSZÓW

98-400 ul. Rynek 21

36

GOPS WIERZCHLAS

98-324 ul. Szkolna 7

37

GOPS WRÓBLEW

98-285 Wróblew 15

38

GOPS ZADZIM

99-232 Zadzim 44

39

PKPS ZM –G WIELUŃ

98-300 ul. Kilińskiego 23

40

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Glina Duża, Glina Mała „Lepsza Przyszłość”

Glina Duża 47, 98-358 Kiełczygłów

41

Fundacja Metamorfoza

Feliksów 19, 99-200 Poddębice

42

PKPS ZM ZDUŃSKA WOLA

98-220 ul. Łaska 54

 

 

            W ramach działań towarzyszących w Podprogramie 2017 zrealizowaliśmy:

- 32 warsztaty ekonomicznego gospodarowania, w których wzięło udział 445 osób

- 33 warsztaty dietetyczne dla 453 osób

- 43 warsztaty kulinarne, które objęły swym działaniem 630 osób

- 32 warsztaty z elementami przeciwdziałania marnotrawienia żywności, w którym wzięło udział 435 osób.

 

            Osobom, które uczestniczyły w warsztatach chcieliśmy bardzo podziękować za czynny udział w warsztatach z Podprogramu 2017. Uczestnicy usłyszeli wiele ciekawych informacji na temat zdrowego żywienia rodziny, dowiedziały się jak przygotowywać wartościowe i pożywne posiłki dla rodziny i w jaki sposób wykorzystać otrzymane artykuły spożywcze. Była także degustacja potraw przygotowanych podczas warsztatów.

Ogółem działań towarzyszących w Podprogramie 2017 odbyło się 140 spotkania, w których uczestniczyło 1 963 osoby.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Czas realizacji – Sierpień 2017 – Czerwiec 2018

Zarząd Okręgowy PKPS w Sieradzu po raz kolejny przystąpił do realizacji programu pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców naszego kraju.

Program realizujemy poprzez 40 organizacji Partnerskich Lokalnych. Są to:

 

1.

GOPS BIAŁA

98-350 Biała Druga 4b

2.

GOPS BRZEŹNIO

98-275 ul. Wspólna 44

3.

GOPS BURZENIN

98-260 ul. Sieradzka 15/2

4.

GOPS CZARNOŻYŁY

98-310 Czarnożyły 48

5.

GOPS CZASTARY

98-410 ul. Wolności 29

6.

GOPS DALIKÓW

99-205 ul. Plac Powstańców 1

7.

MGOPS DZIAŁOSZYN

98-355 ul. Grota Roweckiego 1

8.

GOPS GALEWICE

98-405 ul. Wieluńska 5

9.

GOPS GOSZCZANÓW

98-215 ul. Kaliska19

10.

MOPS KAMIEŃSK

97-360 ul. Wieluńska 50

11.

GOPS KLANOWA

98-273 ul. Ks. Józefa Dalaka 2

12.

GOPS KONOPNICA

98-313 ul. Rynek 15

13.

GOPS LGOTA WIELKA

97-565 ul. Radomszczańska 60

14.

GOPS LUTUTÓW

98-360 ul. Klonowska 8

15.

GOPS ŁADZICE

97-561 ul. Wyzwolenia 36

16.

GOPS ŁUBNICE

98-432 ul. Gen. W. Sikorskiego 102

17.

GOPS MOKRSKO

98-345 Mokrsko 233

18.

GOPS NOWA BRZEŹNICA

98-331 ul. Kościuszki 103

19.

GOPS OSJAKÓW

98-320 ul. Wieluńska 11/8

20.

GOPS OSTRÓWEK

98-311 Ostrówek 115

21.

MGOPS PAJĘCZNO

98-330 ul. Parkowa 8/12

22.

GOPS PĘCZNIEW

99-235 ul. Główna 10/12

23.

MGOPS PODDĘBICE

99-200 ul. Łódzka 17/21

24.

GOPS SKOMLIN

98-346 ul. Trojanowskiego 1

25.

GOPS SOKOLNIKI

98-420 ul. Parkowa 6/3

26.

GOPS STRZELCE WIELKIE

98-337 ul. Częstochowska 14

27.

GOPS SULMIERZYCE

98-338 ul. Urzędowa 1

28.

MGOPS WARTA

98-290 ul. Kpt. St. Skarżyńskiego 12

29.

GOPS WARTKOWICE

99-220 ul. Legionów Polskich 1

30.

MGOPS WIERUSZÓW

98-400 ul. Rynek 21

31.

GOPS WIERZCHLAS

98-324 ul. Szkolna 7

32.

GOPS WRÓBLEW

98-285 Wróblew 15

33.

GOPS ZADZIM

99-232 Zadzim 44

34.

PKPS ZM –G WIELUŃ

98-300 ul. Kilińskiego 23

35.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Glina Duża, Glina Mała „Lepsza Przyszłość”

Glina Duża 47 98-358 Kiełczygłów

36.

Fundacja Metamorfoza

99-200 Poddębice Feliksów 19

37.

PKPS ZM ZDUŃSKA WOLA

98-220 ul. Łaska 54

38.

GOPS BOLESŁAWIEC

98-430 UL. Rynek 1

39.

GOPS DOBRYSZYCE

97-505 UL. Wolności 8

40.

GOPS GOMUNICE

97-545 ul. A. Krajowej 30

 

Jak widać z powyższego w stosunku do Podprogramu 2016 wzrosła o 3 liczba OPL.

Program realizujemy w oparciu o wytyczne do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  (FEAD) Podprogram 2017.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ KOŃCOWI ODBIORCY (kwalifikowalność):

- odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2017 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%) – zgodnie z wytycznymi z 21 czerwca 2017r.

  • 1.268,00 zł dla osoby samotnej
  • 1.028,00 zł dla jednego członka w rodzinie

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw. Osoby potrzebujące pomocy w ramach programu FEAD kierowane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Beneficjenci otrzymują pomoc w postaci paczek żywnościowych. Na paczkę żywnościową dla 1 odbiorcy składa się zestaw co najmniej trzech artykułów z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w całym Podprogramie 2017.

FEAD 2014-2020 PODPROGRAM 2017

LIMIT ROCZNY PRODUKTÓW NA OSOBĘ W OKRESIE OD SIERPNIA 2017 DO CZERWCA 2018

 

LP

ASORTYMENT

WAGA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO

LIMIT ROCZNY ILOŚĆ OPAKOWAŃ SZT.

WAGA NA OSOBĘ

1

Groszek z marchewką

0,40

10

4,00

2

Fasola biała

0,40

10

4,00

3

Koncentrat pomidorowy

0,16

11

1,76

4

Buraczki wiórki

0,35

3

1,05

5

Powidła śliwkowe

0,30

5

1,50

6

Makaron jajeczny

0,50

9

4,50

7

Makaron kukurydziany bezglutenowy

0,50

1

0,50

8

Ryż biały

1,00

4

4,00

9

Kasza gryczana

0,50

4

2,00

10

Herbatniki maślane

0,20

3

0,60

11

Mleko UHT

1,00

7

7,00

12

Ser podpuszczkowy dojrzewający

0,40

6

2,40

13

Gulasz wieprzowy z warzywami

0,85

2

1,70

14.

Szynka drobiowa

0,30

10

3,00

15.

Szynka wieprzowa mielona

0,30

7

2,10

16.

Pasztet wieprzowy

0,16

4

0,64

17.

Filet z makreli w oleju

0,17

10

1,70

18.

Cukier biały

1,00

4

4,00

19.

Olej rzepakowy

1,00

4

4,00

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż asortyment żywności w Podprogramie 2017 został zwiększony o następujące artykuły:

- miód nektarowy wielokwiatowy

- kabanosy wieprzowe

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania towarzyszące stanowią jedno z narzędzi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne tych osób m.in. poprzez:

- zajęcia edukacyjne i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa

 - grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji

- pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej w tym: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osób bezdomnych, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poza powyższymi działaniami będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym                        w formie: 

- warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem otrzymanych artykułów spożywczych.

- warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia

- programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania               i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

- warsztatów edukacji ekonomicznej, nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodzinny, w tym darów żywnościowych.

Harmonogramy planowanych  działań towarzyszących w ramach realizacji FEAD

 

LISTOPAD

W sprawach spornych, niejasnych i skargach należy kontaktować się z Biurem ZO PKPS w Sieradzu tel. 43 822 58 49, e-mail: pkpssieradz@op.pl albo bezpośrednio z koordynatorem RN.PKPS tel. 22 622 64 36, e-mail: m.jakonowicz@pkps.org.pl 

Copyright Nazwa.pl