OPR w Sieradzu jest realizatorem i dystrybutorem żywności w Podprogramie 2019. Okres realizacji Podprogramu grudzień 2019 – lipiec 2020.

 

W celu realizacji POPŻ Podprogram 2019 mamy zawarte umowy z OPL nie działającymi w strukturze PKPS. Program realizujemy również w naszych jednostkach organizacyjnych. Poniżej wykaz z danymi teleadresowymi, które realizują Podprogram 2019.

 

DANE TELEADRESOWE

 

Lp.

Nazwa Ośrodka

Adres

Telefon/Fax

Kierownik

1

GOPS BIAŁA

98-350 Biała Druga 4b

tel/fax. 43 841 90 02

Aneta Gwiazda

2

GOPS BOLESŁAWIEC

98-430 ul. Rynek 1

tel. 62 781 50 53

Karolina Słowińska

3

GOPS BRZEŻNIO

98-275 ul. Wspólna 44

tel. 43 820 32 11

fax. 43 820 36 71

Anna Machała

4

GOPS BURZENIN

98-260 ul. Sieradzka 15/2

tel/fax. 43 820 03 92

Anna Karczmarek

5

GOPS CZARNOŻYŁY

98-310 Czarnożyły 48

tel. 43 841 62 97

fax. 43 841 62 81

Agnieszka Klatka

6

GOPS CZASTARY

98-410 ul. Wolności 29

tel/fax. 62 784 31 12

fax. 62 784 64 70

Anna Nielubiak

7

GOPS DALIKÓW

99-205 ul. Plac Powstańców 1

tel. 43 678 01 23 wew. 14

fax. 43 678 01 83

Nina Żałobna

8

GOPS DOBRYSZYCE

97-505 ul. Wolności 8

tel. 44 681 14 27 wew. 3

Anna Soból

9

MGOPS DZIAŁOSZYN

98-355 ul. Grota Roweckiego 1

tel. 43 841 36 56

fax. 43 843 74 40

Mariola Grabolus

10

GOPS GALEWICE

98-405 ul. Wieluńska 5

tel. 62 783 86 00

fax. 62 783 86 01

Danuta Pilarz

11

GOPS GOMUNICE

97-545 ul. Ar. Krajowej 30

tel. 44 684 24 85,

44 685 02 45 wew. 219

Danuta Balas

12

GOPS GOSZCZANÓW

98-215 ul. Kaliska 19

NIP 827 136 07 66

tel. 43 829 82 42

fax. 43 829 82 31

Wioletta Gawron

13

MOPS KAMIEŃSK

97-360 ul. Wieluńska 50

tel. 44 681 76 16

Anna Kułak

14

GOPS KIEŁCZYGŁÓW

98-358 ul. Tysiąclecia 25

tel. 43 842 50 22

Elżbieta Boczek

15

GOPS KLESZCZÓW

97-410 ul. Osiedlowa 2

tel. 44 731 36 34

Maria Bujacz

16

GOPS KLONOWA

98-273 ul. Ks. Józefa Dalaka 2

tel/fax. 43 820 84 93 wew. 17,18,19

Ewa Kędzia

17

GOPS KONOPNICA

98-313 ul. Rynek 15

tel. 43 842 44 19 wew.113 fax. 43 842 44 90

Katarzyna Gołębiowska

18

GOPS LGOTA WIELKA

97-565 ul. Radomszczańska 60

tel. 44 680 13 82

Alicja Lichosik

19

GOPS LUTUTÓW

98-360 ul. Klonowska 8

tel/fax. 43 871 41 31

Alina Stefanowska

20

GOPS ŁADZICE

97-561 ul. Wyzwolenia 36

tel. 44 684 08 28, 684 08 20

Anna Tomaszewska

21

GOPS ŁUBNICE

98-432 ul. Gen. W. Sikorskiego 102

tel/fax. 62 784 70 23

Jadwiga Podejma

22

GOPS MOKRSKO

98-345 Mokrsko 233

tel. 43 886 32 66

Agata Orzeszyna

23

GOPS NOWA BRZEŹNICA

98-331 ul. Kościuszki 103

tel. 34 311 96 70 wew. 218

fax. 34 346 11 20

Krystyna Fossa

24

GOPS OSJAKÓW

98-320 ul. Wieluńska 11/8

tel/fax. 43 842 34 20

Ewa Wieczorek

25

GOPS OSTRÓWEK

98-311 Ostrówek 115

tel/fax. 43 841 50 93

Ilona Koziołek

26

MGOPS PAJĘCZNO

98-330 ul. Parkowa 8/12

tel. 34 311 10 13

fax. 34 311 21 35

Bożena Biernat

27

GOPS PĘCZNIEW

99-235 ul. Główna 10/12

tel. 43 678 17 49

Wiesława Pawełczyk

28

MGOPS PODDĘBICE

99-200 ul. Łódzka 17/21

tel/fax. 43 678 47 88

Zofia Kwapis-Leśniewicz

29

GOPS SIEMKOWICE

98-354 ul. Plac Wolności 1

Tel. 43 841 72 85

p.o. Elżbieta Płuciennik

30

GOPS SKOMLIN

98-346 ul. Trojanowskiego 1

tel. 43 886 45 20

Aneta Chadryś

31

GOPS SOKOLNIKI

98-420 ul. Parkowa 6/3

tel. 62 784 61 90

Ewa Szandała

32

GOPS STRZELCE WIELKIE

98-337 ul. Częstochowska  14

tel. 34 311 07 78 wew. 216,227

Mirosława Oracz

33

GOPS SULMIERZYCE

98-338 ul. Urzędowa 1

tel. 44 684 60 56 wew. 102

Danuta Knopik

34

MOPS WARTA

98-290 ul. Kpt. St. Skarżyńskiego 12

tel/fax. 43 829 40 29

Iwona Frontczak

35

MGOPS WIERUSZÓW

98-400 ul. Rynek 21

tel. 62 784 15 54

fax. 62 784 11 99

Małgorzata Burak

36

GOPS WIERZCHLAS

98-324 ul. Szkolna 7

tel. 43 886 61 11

Lidia Przywojska

37

GOPS WRÓBLEW

98-285 Wróblew 15

tel. 43 828 66 16(17-sala)

Krystyna Kopytek

38

GOPS ZADZIM

99-232 Zadzim 44

NIP 828 13 56 281

tel. 43 678 66 74

Halina Napieraj

39

PKPS ZM-G WIELUŃ

98-300 ul. Kilińskiego 23

tel. 43 843 50 44

Izabela Klimczak

40

Fundacja Metamorfoza

99-200 Poddębice

Feliksów 19

tel. 663 066 040

tel. 884 652 412

Leszek Ośmiałowski

Waldemar Terlecki

41

PKPS ZM ZDUŃSKA WOLA

98-220 ul. Łaska 54

tel. 43 823 24 20

Wojciech Klauziński

42

GOPS Wartkowice

99-220 ul. Legionów Polskich 1

tel. 43 678 58 27

Jolanta Turkowska

 

Osoby korzystające z Podprogramu 2019 w Miście i Gminie Sieradz obsługuje OPR Sieradz.

Wszystkie OPL otrzymały wytyczne w zakresie realizacji Podprogramu 2019. Zgodnie z Wytycznymi podajemy definicje paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – zestaw minimum kilki (tj. co najmniej trzech) art. spożywczych z różnych grup towarowych, wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu ustalonego przez IŻ dla całego Podprogramu 2019.

 

Skład zestawu obejmuje                                                        

 

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)

   1.

Groszek z marchewką

8

0,4

                3,2 kg

   2.

Fasola biała

8

0,4

3,2 kg

   3.

Koncentrat pomidorowy

8

0,16

1,28 kg

   4.

Buraczki wiórki

3

0,35

1,05 kg

   5.

Powidła śliwkowe

6

0,3

1,8 kg

   6.

Sok jabłkowy klarowany

4

1

4 l

   7.

Makaron jajeczny

9

0,5

4,5 kg

   8.

Makaron kukurydziany bezglutenowy

2

0,5

1 kg

   9.

Ryż biały

3

1

3 kg

 10.

Kasza gryczana

3

0,5

1,5 kg

 11.

Herbatniki maślane

4

0,2

0,8 kg

 12.

Mleko UHT

7

1

7 l

 13.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

5

0,4

2 kg

 14.

Szynka drobiowa

9

0,3

2,7 kg

 15.

Szynka wieprzowa mielona

6

0,3

1,8 kg

 16.

Pasztet wieprzowy

3

0,16

0,48 kg

 17.

Filet z makreli w oleju

9

0,17

1,53 kg

 18.

Cukier biały

4

1

4 kg

 19.

Olej rzepakowy

4

1

4 l

20.

Gołąbki w sosie pomidorowym

2

0,85

1,7 kg

 

Suma

107 opakowań

 

50,54 kg

 

UWAGA: jeśli liczba zgłaszających się po odbiór paczek uprawnionych osób jest większa niż założono (większa od liczby, dla której zabezpieczono żywność), dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednak niż do 80 % jego całkowitej ilości, to jest do około 40,4 kg. Na zmniejszenie zestawu rocznego każdorazowo wymagana jest zgoda OPO.

 

Działania towarzyszące

 

OPR w ramach Podprogramu 2019 prowadzi działania towarzyszące :

 

- warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych;

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania;

- programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności;

- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstw domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

W sprawach spornych, niejasnych, nieuregulowanych w Wytycznych  należy kontaktować się z właściwym terytorialnie koordynatorem Programu FEAD lub z Biurem Rady Naczelnej PKPS tel. (22) 621 58 77,
e-mail:
rada.naczelna@pkps.org.pl, albo bezpośrednio z koordynatorem z ramienia Rady Naczelnej, tel. (22) 622 64 36, e-mail: m.jakonowicz@pkps.org.pl

Copyright Nazwa.pl