PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

 

POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

 

Podsumowanie realizacji Programu FEAD Podprogram 2019

 

 

Realizacja dystrybucji artykułów żywnościowych w Podprogramie 2019 przedstawia się następująco:

 

- przekazaliśmy ogółem osobom najbardziej potrzebującym 1110026 kg żywności;

- wydaliśmy 91.250 paczek żywnościowych;

- z pomocy skorzystało 17.608 osób, w tym 8.815 kobiet i 8.793 mężczyzn;

- wiek osób objętych pomocą:

* 15 lat lub poniżej – 4.413 osób

*65 lat lub powyżej – 2.153 osób

* pozostałe osoby – 11.042 osób

- grupy odbiorców to:

* bezdomni – 55 osób

* niepełnosprawni – 2.325 osób

* migranci – 44 osoby

* osoby z pozostałych grup – 15.184 osób

 

 

            W ramach działań towarzyszących przeprowadziliśmy:

 

- 3 warsztaty ekonomiczne w których uczestniczyło 45 osób

- 69 warsztatów kulinarnych w których uczestniczyło 828 osób

- 40 zajęć w ramach programu dotyczącego przeciwdziałania marnotrawienia żywności w których uczestniczyło 392 osób.

Łącznie przeprowadziliśmy 112 działań towarzyszących w których uczestniczyło 1.265 osób, w tym 1.188 kobiet i 77 mężczyzn.

 

Wiek uczestników warsztatów:

 

- 15 lat i poniżej – 0 osób

- 65 lat i powyżej – 43 osoby

- pozostałe osoby – 1.222 osób

Grupy odbiorców:

 

- bezdomni – 0 osób

- niepełnosprawni – 66 osoby

- migranci – 0 osób

- osoby z pozostałych grup – 1.199.

Copyright Nazwa.pl