PODPROGRAM 2020

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom naszego regionu pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – wrzesień 2021, a jej celami szczegółowymi są:

 

- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

 

- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

 

- przekazywanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

 

- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

 

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – wrzesień 2021

 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Zarząd Okręgowy PKPS w Sieradzu do Organizacji Partnerskich Lokalnej [OPL] na terenie powiatów: Sieradzkiego, Poddębickiego, Wieruszowskiego, Wieluńskiego, Pajęczańskiego i Radomszczańskiego, które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

Pomoc trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do:

 

1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

 

1161,60 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

 

 

SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 

OPS – wydaje osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazuje OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

 

OPL – mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do Wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazane do OPL;

 

OPL – mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [zał. nr 6 do Wytycznych].

 

WYKAZ OPL Z DANYMI TELEADRESOWYMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z OPR SIERADZ:

 

 

 

Lp.

Nazwa Ośrodka

Adres

Telefon/Fax

1

GOPS BIAŁA

98-350 Biała Druga 4b

tel/fax. 43 841 90 02

2

GOPS BOLESŁAWIEC

98-430 ul. Rynek 1

tel. 62 781 50 53

3

GOPS BRZEŻNIO

98-275 ul. Wspólna 44

tel. 43 820 32 11

fax. 43 820 36 71

4

GOPS BURZENIN

98-260 ul. Sieradzka 15/2

tel/fax. 43 820 03 92

5

GOPS CZARNOŻYŁY

98-310 Czarnożyły 48

tel. 43 841 62 97

fax. 43 841 62 81

6

GOPS CZASTARY

98-410 ul. Wolności 29

tel/fax. 62 784 31 12

fax. 62 784 64 70

7

GOPS DALIKÓW

99-205 ul. Plac Powstańców 1

tel. 43 678 01 23 wew. 14

fax. 43 678 01 83

8

GOPS DOBRYSZYCE

97-505 ul. Wolności 8

tel. 44 681 14 27 wew. 3

9

MGOPS DZIAŁOSZYN

98-355 ul. Grota Roweckiego 1

tel. 43 841 36 56

fax. 43 843 74 40

10

GOPS GALEWICE

98-405 ul. Wieluńska 5

tel. 62 783 86 00

fax. 62 783 86 01

11

GOPS GOMUNICE

97-545 ul. Ar. Krajowej 30

tel. 44 684 24 85,

44 685 02 45 wew. 219

12

MOPS KAMIEŃSK

97-360 ul. Wieluńska 50

tel. 44 681 76 16

13

GOPS KIEŁCZYGŁÓW

98-358 ul. Tysiąclecia 25

tel. 43 842 50 22

14

GOPS KLESZCZÓW

97-410 ul. Osiedlowa 2

tel. 44 731 36 34

15

GOPS KLONOWA

98-273 ul. Ks. Józefa Dalaka 2

tel/fax. 43 820 84 93 wew. 17,18,19

16

GOPS KONOPNICA

98-313 ul. Rynek 15

tel. 43 842 44 19 wew.113 fax. 43 842 44 90

17

GOPS LGOTA WIELKA

97-565 ul. Radomszczańska 60

tel. 44 680 13 82

18

GOPS LUTUTÓW

98-360 ul. Klonowska 8

tel/fax. 43 871 41 31

19

GOPS ŁADZICE

97-561 ul. Wyzwolenia 36

tel. 44 684 08 28, 684 08 20

20

GOPS ŁUBNICE

98-432 ul. Gen. W. Sikorskiego 102

tel/fax. 62 784 70 23

21

GOPS MOKRSKO

98-345 Mokrsko 233

tel. 43 886 32 66

22

GOPS NOWA BRZEŹNICA

98-331 ul. Kościuszki 103

tel. 34 311 96 70 wew. 218

fax. 34 346 11 20

23

GOPS OSJAKÓW

98-320 ul. Wieluńska 11/8

tel/fax. 43 842 34 20

24

GOPS OSTRÓWEK

98-311 Ostrówek 115

tel/fax. 43 841 50 93

25

MGOPS PAJĘCZNO

98-330 ul. Parkowa 8/12

tel. 34 311 10 13

fax. 34 311 21 35

26

GOPS PĘCZNIEW

99-235 ul. Główna 10/12

tel. 43 678 17 49

27

MGOPS PODDĘBICE

99-200 ul. Łódzka 17/21

tel/fax. 43 678 47 88

28

GOPS SIEMKOWICE

98-354 ul. Plac Wolności 1

Tel. 43 841 72 85

29

GOPS SKOMLIN

98-346 ul. Trojanowskiego 1

tel. 43 886 45 20

30

GOPS SOKOLNIKI

98-420 ul. Parkowa 6/3

tel. 62 784 61 90

31

GOPS STRZELCE WIELKIE

98-337 ul. Częstochowska  14

tel. 34 311 07 78 wew. 216,227

32

GOPS SULMIERZYCE

98-338 ul. Urzędowa 1

tel. 44 684 60 56 wew. 102

33

MOPS WARTA

98-290 ul. Kpt. St. Skarżyńskiego 12

tel/fax. 43 829 40 29

34

MGOPS WIERUSZÓW

98-400 ul. Rynek 21

tel. 62 784 15 54

fax. 62 784 11 99

35

GOPS WIERZCHLAS

98-324 ul. Szkolna 7

tel. 43 886 61 11

36

GOPS WRÓBLEW

98-285 Wróblew 15

tel. 43 828 66 16(17-sala)

37

GOPS ZADZIM

99-232 Zadzim 44

NIP 828 13 56 281

tel. 43 678 66 74

38

PKPS ZM-G WIELUŃ

98-300 ul. Kilińskiego 23

tel. 43 843 50 44

39

PKPS ZM ZDUŃSKA WOLA

98-220 ul. Łaska 54

tel. 43 823 24 20

40

GOPS Wartkowice

99-220 ul. Legionów Polskich 1

tel. 43 678 58 27

 

 

 

 

 

Mieszkańcy miasta Sieradza i gminy miejskiej Sieradz obsługiwani są przez OPR Sieradz.

 

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL  będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 30kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych. W uzasadnionych przypadkach i sytuacjach (np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe), można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań artykułów spożywczych.

 

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – zestaw minimum kilku (tj. co najmniej trzech) artykuły spożywcze z różnych grup towarowych, wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu ustalonego przez IZ dla całego Podprogramu 2020:

 

 

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)

   1.

Groszek z marchewką

8

0,4

            3,2 kg

   2.

Koncentrat pomidorowy

7

0,16

1,12 kg

   3.

Buraczki wiórki

4

0,35

1,40 kg

   4.

Powidła śliwkowe

5

0,3

1,50 kg

   5.

Mus jabłkowy

3

0,48

1,44 kg

   6.

Fasolka po bretońsku

3

0,5

1,50 kg

   7.

Makaron jajeczny świderki

10

0,5

5 kg

   8.

Płatki owsiane

2

0,5

1 kg

   9.

Ryż biały

2

1

2 kg

 10.

Kasza jęczmienna

3

0,5

1,5 kg

 11.

Herbatniki maślane

2

0,2

0,4 kg

 12.

Mleko UHT

7

1

7 l

 13.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

4

0,4

1,6 kg

 14.

Szynka drobiowa

8

0,3

2,4 kg

 15.

Szynka wieprzowa mielona

4

0,3

1,2 kg

 16.

Pasztet drobiowy

2

0,16

0,32 kg

 17.

Filet z makreli w oleju

7

0,17

1,19 kg

 18.

Cukier biały

4

1

4 kg

 19.

Miód nektarowy wielokwiatowy

1

0,5

0,5 kg

 

20.

Olej rzepakowy

4

1

4 l

21.

Kawa zbożowa rozpuszczalna

 

 

 

 

Suma

9 opakowania

 

42,27 kg

 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

 

OPR Sieradz realizuje dystrybucję art. spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, realizuje działania towarzyszące dla osób korzystających z terenu miasta i gminy Sieradz, a także jest realizatorem tych działań w OPL-ach. Działania towarzyszące mają na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

- działania kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych

 

- działania dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania

 

- programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania

 

- programy edukacji ekonomicznej, nauka, tworzenie, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenie gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych

 

- inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

 

Dopuszcza się prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących w sposób zdalny. Możliwe jest również realizowanie działań poprzez udostępnianie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych skierowanych bezpośrednio do odbiorców. Działania towarzyszące, które będą realizowane stacjonarnie muszą być prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

 

Harmonogram planowanych działań:

 

Styczeń

 

Brzeźnio 14.01.2021r. w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja na temat racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Sieradz (miasto) 20-21.01.2021r. w godz. 11:00 – 13:00

 

działania kulinarne

 

Lututów 25.01.2021r. w godz. 10:00 – 15:00

 

edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością, działania kulinarne, działania dietetyczne

 

Klonowa 26.01.2021r. w godz. 11:00 – 13:00

 

działania kulinarne

 

Biała 27.01.2021r. w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Czarnożyły 28.01.2021r. w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Kiełczygłów 29.01.2021r. w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Luty

 

Sieradz (miasto) 01.02.2021r. w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Sieradz (gmina) 02.02.2021r. w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Pęczniew 04.02.2021r. w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Zadzim 05.02.2021r. w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Wartkowice 08.02.2021r. w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Poddębice 16.02.2021r. w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Warta 18.02.2021r. w godz. 9:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Marzec

 

Skomlin 01.03.2021r. w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Mokrsko 02.03.2021r. w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Łubnice 05.03.2021r. w godz. 11:00 – 16:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Ładzice 08.03.2021r. w godz. 11:00 – 16:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Gomunice 09.03.2021r. w godz. 11:00 – 16:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Galewice 12.03.2021r. w godz. 11:00 – 16:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Sokolniki 15.03.2021r. w godz. 11:00 – 16:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Bolesławiec 16.03.2021r. w godz. 11:00 – 16:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Kwiecień

 

Burzenin 06.04.2021r. w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Czastary 08.04.2021r. w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Dobryszyce 12.04.2021r. w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Działoszyn 15.04.2021r. w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Konopnica 19.04.2021r. w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Maj

 

Burzenin 05.05.2021r. w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Czastary 08.04.2021r. w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Dobryszyce 12.04.2021r. w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Działoszyn 15.04.2021r. w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Konopnica 19.04.2021r. w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Maj

 

Lgota Wielka 05.05.2021r. w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Nowa Brzeźnica 06.05.2021r. w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Kamieńsk 07.05.2021r. w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Sieradz 17-18.05.2021r. w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Czerwiec

 

Wieluń 01.06.2021r. w godz. 09:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Dalików 04.06.2021r. w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Pajęczno 11.06.2021r. w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Lipiec

 

Sieradz (gmina) 01.07.2021r. 05.07.2021r.  w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Strzelce Wielkie 20.07.2021r.  w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Zduńska Wola 12.07.2021r.  w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Kleszczów 09.07.2021r.  w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Sierpień

 

Wróblew 04.08.2021r.  w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Ostrówek 06.08.2021r.  w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Wierzchlas 11.08.2021r.  w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Siemkowice 16.08.2021r.  w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Wrzesień

 

Wieruszów 07.09.2021r.  w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Osjaków 08.09.2021r.  w godz. 10:00 – 14:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Kamieńsk 16.09.2021r.  w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

Sulmierzyce 17.09.2021r.  w godz. 10:00 – 15:00

 

działania kulinarne, działania dietetyczne, edukacja nt. racjonalnego gospodarowania żywnością

 

W sprawach spornych lub nieuregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się z ZO. PKPS w Sieradzu – Tel. 43 822 58 49 lub RN PKPS Warszawa Tel. 622 64 36 p. Michał Jakonowicz

 

UWAGA

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 harmonogram może ulec zmianie.

Copyright Nazwa.pl