Informacja dotycząca realizacji Podprogramów FEAD 2014, 2015, 2016.

W uzupełnieniu informacji dotyczącej realizacji pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, podajemy że:

- w ramach realizacji Podprogramu 2014 pomocą żywnościową objętych było 14.601 osób, którym wydano 27.840 paczek. łączną ilość rozdysponowanej żywności wynosi 203.232 tony o wartości 515.652,46 zł.

- realizacja Podprogramu 2015 przedstawia się następująco: pomocą z tego Podprogramu skorzystało 17.978 osób, które otrzymały 100.618 paczek w ilości 1.000.059,20 ton o ogólnej wartości 3.493.937,94 zł. w programie uczestniczyły 33 organizacje partnerskie lokalne w których przeprowadziliśmy – w ramach działań towarzyszących 224 warsztaty (w tym 102 warsztaty ekonomiczne i 122 warsztaty kulinarne) w których uczestniczyło ogółem 4.096 osób.

- z Podprogramu 2016 za okres sierpień-grudzień 2016 skorzystało 14.650 osób którym przekazaliśmy 34.858 paczek z żywności. W w/w okresie odbyło się w ramach działań towarzyszących 16 warsztatów (w tym 12 warsztatów kulinarnych, 2 warsztaty dietetyczne i 2 warsztaty ekonomiczne), w których uczestniczyło 281 osób.

W 2016 roku współpracujemy z 35 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi. Poniżej przedstawiamy wykaz współpracujących z nami OPL.

1. GOPS Biała - Biała Druga 4b, 98-350 Biała tel. 43 841 90 02
2. GOPS Brzeźnio – ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio Tel. 43820 32 11
3. GOPS Burzenin – ul. Sieradzka 15/2, 98-260 Burzenin Tel. 43 820 03 92
4. GOPS Czarnożyły – Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły Tel. 43 841 62 97
5. GOPS Czastary – ul. Wolności 29, 98-410 Czastary Tel. 43 62 784 31 12
6. GOPS Dalików – ul. Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików Tel. 43 678 01 23 wew. 14
7. MGOPS Działoszyn – ul. Grota Roweckiego 1, 98-355 Działoszyn Tel. 43 841 36 56
8. GOPS Galewice  – ul. Wieluńska 5, 98-405  Galewice Tel. 62 783 86 00
9. GOPS Goszczanów – ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów Tel. 43 829 82 40
10. MOPS Kamieńsk – ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk Tel. 44 681 76 16
11. GOPS Klonowa – ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa Tel. 43 820 84 93
12. GOPS Lgota Wielka – ul. Radomszczańska 60, 97-565 Lgota Wielka Tel. 44 680 13 82
13. GOPS Lututów – ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów Tel. 43 871 41 31
14. GOPS Ładzice – ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice Tel. 44 684 08 28
15. GOPS Łubnice – ul. Gen. W. Sokorskiego 102, 98-432 Łubnice Tel. 62 784 70 23
16. GOPS Mokrsko – Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko Tel. 43 886 32 66
17. GOPS Nowa Brzeźnica – ul. Kościuszki 103, 98-311 Nowa Brzeźnica Tel. 34 311 96 70 w. 218
18. GOPS Osjaków – ul. Wieluńska 11/8, 98-320 Osjaków Tel. 43 842 34 20
19. GOPS Ostrówek – Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek Tel. 43 841 50 93
20. MGOPS Pajęczno – ul. Parkowa 10, 98-330 Pajęczno Tel. 34 311 10 13
21. GOPS Pęczniew – ul. Głowna 10/12, 99-235 Pęczniew Tel. 43 678 17 49
22. MGOPS Poddębice – ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice Tel. 43 678 42 70
23. GOPS Skomlin – ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin Tel. 43 886 45 20
24. GOPS Sokolniki – ul. Parkowa 6/3, 98-420 Sokolniki Tel. 62 784 61 90
25. GOPS Strzelce Wielkie – ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie Tel. 34 311 07 78
26. GOPS Sulmierzyce – ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce Tel. 44 684 60 56
27. MGOPS Warta – ul. Kpt. St. Skarżyńskiego 12, 98-290 Warta Tel. 43 829 40 29
28. GOPS Wartkowice – ul. Legionów Polskich 1, 99-220 Wartkowice Tel. 43 678 58 27
29. MGOPS Wieruszów – ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów Tel. 62 784 15 54
30. GOPS Wierzchlas – ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas Tel. 43 886 61 11
31. GOPS Wróblew – Wróblew 15, 98-285 Wróblew Tel. 43 828 66 17
32. GOPS Zadzim – Zadzim 44, 99-232 Zadzim Tel. 43 678 66 74
33. PKPS ZM-G Wieluń – ul. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń Tel. 43m 843 50 44
34. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Glina Duża, Glina Mała „Lepsza Przyszłość” – Glina Duża 47, 98-358 Kiełczygłów Tel. 601 391 000
35. Fundacja Metamorfoza – Feliksów 19, 99-200 Poddębice Tel. 663 066 040

 

Informujemy jednocześnie, że z dniem 01.01.2017r. uległo zmianie kryterium dochodowe uprawniające osoby do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020. Obecnie przychód wynosi dla osoby samotnie gospodarującej – 1268 zł a dla osoby w rodzinie 1028 zł.

 

------------------------------------

 

PKPS Zarząd Okręgowy w Sieradzu realizuje Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2015 roku wzrosło kryterium dochodowe  do kwoty 951 zł na osobę samotną i 771 zł na każdą osobę w rodzinie.

 

Osoby zainteresowane , które do tej pory, z uwagi na przekroczenie progu dochodów, nie mogły zakwalifikować się do pomocy w formie paczek żywnościowych z PO.PŻ. Podprogram FEAD 2015 prosimy o kontakt z Ośrodkami Pomocy Społecznej celem uzyskania skierowań  na otrzymanie paczki żywnościowej.

 

Okres dystrybucji żywności z Podprogramu 2015 wydłuża się do końca
kwietnia 2016 roku.

 

Działania w ramach środków towarzyszących w programie  FEAD - Podprogram 2015
------------------------------------

ZO.PKPS w Sieradzu, jako OPR prowadzi następujące działania w ramach środków towarzyszących mających na celu  wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
 

 

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych pokazujące różne
możliwości przygotowań potraw z artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach programu,
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie się z zasadami zdrowego żywienia i przeciwdziałaniu marnotrawienia żywności,
- warsztaty edukacji ekonomicznej, tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

 

Prowadzimy również działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w tym:
  - zajęcia aktywizujące i integracyjne,
  - grupy wsparcia dla osób w trudnej sytuacji, a także  pomoc towarzyszącą tj. różnego rodzaju wsparcie m.in, poprzez porady prawne, psychologiczne, pośrednictwo w znalezieniu pracy itp.

Dla beneficjentów programu - Podprogram 2015 - z terenu Miasta i Gminy
Wieluń - warsztaty kulinarne i dietetyczne zaplanowane są na dzień  21.10.2015 r,
natomiast z terenu Miasta Sieradza i Gminy Sieradz  rozpoczynamy od  26.10.2015 roku.

 

 

 

Podprogram 2015

Czas realizacji programu – do 29.02.2016

PKPS jako jednostka partnerska uczestnicząca w Podprogramie 2015 dokonuje dystrybucji otrzymanej żywności wyłącznie w formie paczek lub gotowych posiłków przygotowanych i wydawanych osobom potrzebującym w placówkach żywienia zbiorowego.

Żywności nie można przekazywać do DPS, ZOL, szkół, szpitali, hospicjów itp.

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy (do 150%) – zgodnie z wytycznymi JZ 27.05.2015 r.

- 813 zł dla osoby samotnej
- 684 zł dla jednego członka w rodzinie

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznanej pomocy w postaci paczki żywnościowej lub gotowego posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych ustępstw.

W realizacji programu FEAD dotyczącego kwalifikacji, ściśle współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – zestaw co najmniej 8 artykułów spożywczych z 3 grup towarowych, przy czym zestaw produktów dla 1 osoby w całym Podprogramie 2015 powinien obejmować (tzw. limit roczny):

 • Makaron świderki – 7 opakowań po 0,5 kg - razem 3,5 kg
 • Ryż biały – 4 opakowania po 1 kg - razem 4 kg
 • Kasza jęczmienna – 8 opakowań po 0,5 kg – razem 4 kg
 • Herbatniki – 8 opakowań po 0,2 kg – razem 1,6 kg
 • Kawa zbożowa instant – 4 opakowania po 0,2 kg – razem 0,8 kg
 • Płatki kukurydziane – 3 opakowania po 0,5 kg – razem 1,5 kg
 • Mleko UHT – 8 opakowań po 1 litr – razem 8 litrów
 • Ser podpuszczkowy dojrzewający – 2 opakowania po 0,4 kg – razem 0,8 kg
 • Ser topiony – 12 opakowań po 0,10 kg – razem 1,2 kg
 • Groszek z marchewką – 5 opakowań po 0,4 kg – razem 2 kg
 • Sok jabłkowy – 4 opakowania po 1 litr – razem 4 litry
 • Koncentrat pomidorowy – 7 opakowań po 0,16 kg – razem 1,12 kg
 • Dżem truskawkowy -  5 opakowań po 0,39 kg – razem 1,95 kg
 • Mielonka wieprzowa – 10 opakowań po 0,4 kg – razem 4 kg
 • Klopsiki w sosie własnym – 4 opakowania po 0,85 kg – razem 3,4 kg
 • Cukier biały – 5 opakowań po 1 kg – razem 5 kg
 • Olej rzepakowy – 2 opakowania po 1 litr – razem 2 litry

 

Uwaga:

Dostawy herbatników, sera topionego, kawy zbożowej instant, soku jabłkowego rozpoczną się w październiku 2015 r.

W Podprogramie 2015 dystrybucję do odbiorców końcowych należy zakończyć do dnia 29.02.2016 roku.

Informację o współfinansowaniu programu FEAD z budżetu Unii Europejskiej należy rozwiesić w widocznym miejscu we wszystkich lokalach jednostek organizacyjnych PKPS, Ośrodka Pomocy Społecznej lub organizacji współpracującej, w której przechowywana jest żywność.

Zarząd Okręgowy PKPS w Sieradzu zawarł umowy i zobowiązanie z 33 organizacjami partnerskimi lokalnymi. Odbiór żywności z magazynu OPR rozpoczyna się 17.06.2015 r.

 - - - - - - - - - - - - - -

 

Informacja nt. realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 Europejskiego Funduszu Operacyjnego Pomocy Najbardziej Potrzebującym / FEAD / Podprogram 2014

Zarząd Okręgowy PKPS w Sieradzu uczestniczył w realizacji PO PŻ Podprogram 2014 jako Organizacja Partnerska Regionalna.

Współpracowaliśmy - na podstawie zawartych umów i zobowiązań z 32  Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi. Były to: GOPS Biała, M-GOPS Błaszki, GOPS Brąszewice, GOPS Brzeźnio, GOPS Czarnożyły, GOPS Czastary, GOPS Dalików, GOPS Galewice,GOPS Goszczanów, GOPS Klonowa, GOPS Lututów, GOPS Łubnice, GOPS Mokrsko, GOPS Nowa Brzeźnica, GOPS Ostrówek, GOPS Osjaków, GOPS
Pęczniew, M-GOPS Poddębice, GOPS Skomlin, GOPS Strzelce Wielkie, GOPS Sulmierzyce, M-GOPS Warta, GOPS Wartkowice, GOPS Wierzchlas, GOPS Wróblew, GOPS Zadzim, M-GOPS Złoczew, PKPS Wieluń,Fundacja Metamorfoza Feliksów, GOPS Kiełczygłów, GOPS Sokolniki, GOPS Burzenin.

ZO.PKPS w Sieradzu prowadził dystrybucję dla mieszkańców miasta Sieradz i mieszkańców gminy wiejskiej Sieradz.

Dystrybucja dokonywana była w formie paczek. Każda paczka zawierała:

1/ makaron świderki - 3 paczki /1,5 kg/,
2/ mielonka wieprzowa - 2 puszki /0,8 kg/,
3/ Cukier biały - 2 kg,
4/ Olej rzepakowy - 1 litr,
5/ mleko UHT - 2 litry.

Żywność dystrybuowana była dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących spełniających wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego, na podstawie skierowań wydanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2014 zakończył się z końcem lutego 2015 roku. ZO.PKPS wraz z organizacjami partnerskimi realizującymi program objął pomocą w postaci paczek 14.601 osób, w tym Sieradz miasto - 1119, Sieradz gmina - 491 osób. Wydaliśmy 14.601 paczek o łącznej wadze 203.202 kg i wartości 515.652,46 zł

Copyright Nazwa.pl