foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+48 43 822 58 49
biuro@pkpssieradz.pl

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, informujemy że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Kacpra Jadczak, z którym można się skontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz innych ustaw.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z:

· magazynu żywności,

· magazynu odzieżowego,

· magazynu pomocy rzeczowej,

· usług opiekuńczych,

· działań realizowanych w ramach środków towarzyszących

a także w związku z zatrudnieniem osób wykonujących pracę na rzecz Administratora na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, umowy o dzieło, zlecenia wykonania usług oraz umów wolantariackich.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z usług Administratora.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Obowiązek informacyjny zgodnie z przepisami RODO:

 

- obowiązek informacyjny – pracownicy

- obowiązek informacyjny – wolontariat

- obowiązek informacyjny – członkowie stowarzyszeń

- obowiązek informacyjny – magazyn żywności

- obowiązek informacyjny – magazyn pomocy rzeczowej

- obowiązek informacyjny – magazyn odzieżowy

- obowiązek informacyjny – punkt usług opiekuńczych

 

 

 

 

Najbliższe wydarzenia